Program Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Mimarlık Fakültesi bünyesinde sürdürülen tezli program ile birlikte kurgulanmıştır. Mimarlık Yüksek Lisans Programları, tasarımı farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik bir kültür ve üretim alanı olarak ele alır. Coğrafi ölçekten bireye, kentsel ölçekten nesneye, mimari mekandan ürüne uzanan farklı ölçeklere odaklanır. İnsan pratiklerinin oluşturduğu örüntüleri - nesneye, mimari mekana, kente, peyzaja, doğaya ve gündelik hayata dair tüm pratikleri - tasarım kültürünün içinde sorgular. Bir yandan eleştirel düşüncenin oluşum biçimlerini; diğer yandan da tasarım kültürünün farklı ölçeklerdeki teorik altyapısını sorunsallaştırır. Tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yeniden ele alır. Böylece, eleştirel teori ile beslenen bir tasarım araştırmaları zemini kurmayı hedefler.

Program müfredatı, tasarım araştırmaları atölyeleri ile teorik derslerden oluşmaktadır.

Program, Mimarlık Lisans Bölümü mezunlarına açıktır. Öğreciler M.Arch – Yüksek Mimar Diploması alarak mezun olurlar. Program, tezsiz bir yüksek lisans programıdır. Öğrenciler, 3. dönem sonunda tüm derslerini tamamlayıp bitirme projelerini lisansüstü programlar enstitüsüne teslim ederek mezun olurlar.

Yaz Okulu

Uluslararası mimarlık ortamıyla bütünleşmek, okulun küresel bir mimarlık eğitim merkezi olarak konumunu pekiştirmek ve farklı kültürlerden tasarımcıların bir arada iş üretebilmelerine olanak sunmak adına, uluslararası mimarlık pratiğinin dikkate değer isimlerinin yaz dönemlerinde kısa dönemli atölyeler verdiği Mimari Tasarım Yüksek Lisans Yaz Atölyeleri serisi düzenlenmektedir.

Ders-dışı Etkinlikler

Deneyimin ve kolektif üretimin, tasarım eğitiminin önemli ve yapısal bir parçası olduğu inancı doğrultusunda Mimarlık Yüksek Lisans Programları, öğrencilerin insiyatifinde şekillenen bir dizi etkinlik serisine ev sahipliği yapar. “Mekan Konuşmaları”; yüksek lisans öğrencilerin dinlemek, tanışmak, tartışmak istedikleri farklı profillerde konukları davet etmek yoluyla düzenledikleri, tüm fakülteye ve kente açık, haftalık seminer serisidir.

Program Tarihçesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, 2005 yılında, Prof. Dr. İhsan Bilgin’in öncülüğünde, profesyonel ve akademik bir ekibin işbirliğiyle kuruldu. Program, 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye mimarlık eğitim ortamının en dinamik, üretken ve heyecan verici yapılanmalarından biri haline geldi. Programın atölyeleri, Türkiye mimarlık pratiğinin en önde gelen mimarlarının genç ve yetenekli mimarlarla buluştuğu, mimarlık üretimi ve tartışmaları bağlamında verimli ve zengin bir damar biçimlendirdi. Bu sürede Programın mezun ettiği genç mimarlar, günümüzde Türkiye mimarlık sahnesine yön vermeye başlayan ve mimarlık kültürünü şekillendiren yeni nesli oluşturuyorlar.