Program Hakkında

Programın Hedefi:

Mimari tasarım; teori ve pratiğin iç içe geçtiği; okumanın, yazmanın ve tartışmanın ötesinde yaparak, görerek, üreterek öğrenilebilecek, içselleştirilebilecek bir bilgi ve beceri alanı. Mimari tasarım bilgi alanında uzmanlaşmak ve bu uzmanlığı aktarabilmek ise oldukça özel bir eğitim yaklaşımını gerektirmekte.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, mimari tasarım alanında özgül bir eğitim modeli kurgulayarak Türkiye mimarlık eğitimi için uluslararası standartlarda bir örnek oluşturmayı ve öncü rol oynamayı hedefler. Mimarlık pratiğinin Türkiye’de ve yurtdışında önde gelen isimleri ile yetkin ve dinamik bir akademik kadronun kolektif çalışmasının ürünü olan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı özelinde, bu hedefe ulaşmanın yapı taşlarını oluşturan üç temel unsurdan söz edilebilir.

Mimari Tasarım Atölyeleri:

Mimari tasarım atölyeleri, programın merkezinde yer alır. Türkiye mimari tasarım pratiğinin en önde gelen mimarlarını barındıran bir atölye yürütücüleri havuzu içinden çeşitli isimler, dönüşümlü olarak farklı atölyeler kurgular. Teorik dersler ve atölye seminerleriyle beslenen atölye kurgusu sonucunda öğrenci farklı yaklaşımlara sahip, Türkiye mimarlık pratiğini yönlendiren öncü mimarlarla bire bir çalışma fırsatı bulur. Her dönem içinde iki ya da üç farklı atölye açılır.

Esneklik, disiplinler arası geçirgenlik, farklı bilgi alanlarından beslenebilmek, farklı durumlara “maruz” kalmak, mimari tasarım eğitimi için yapısal önemdedir. Bilgi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı sadece akademik içerik anlamında değil, mekânsal kurgusuyla da çok sesli, açık, geçirgen bir eğitim ortamı sunar. Programda tüm eğitim ve üretim etkinlikleri, duvarsız, kapısız, geçirgen, ortak çalışma mekanları olan atölyelerde gerçekleşir. Eğitim hayatları boyunca öğrencilerin ve atölye yürütücülerinin evi haline gelen atölyeler, fakülte içindeki diğer disiplinlerle, sınıflarla, atölyelerle iç içe geçen akışkan bir mekânsal kurguya sahiptir. Böylelikle fakülte içinde gerçekleşen tüm etkinlikler – dersler, jüriler, seminerler vb.- açık, ortak, paylaşılabilir bir niteliğe kavuşur.

Mimarlık Fakültesi’nin içinde bulunduğu Santral İstanbul Kampüsü de, gerek mekânsal zenginliği, gerekse içinde barındırdığı eğitim ve kültürel etkinlik odaklarıyla, yukarda bahsedilen “maruz kalarak” öğrenme ortamını destekler niteliktedir.

Teorik Dersler:

Tasarım eğitiminin ve tasarımda yetkinlik kazanma sürecinin salt tasarımsal nitelikte olmadığı bilinen bir gerçek. Kuramsal üretim, tasarım pratiğinin ayrılmaz bir bileşenidir. Mimarlık inşai araçlarla olduğu kadar sözel araçlarla da var edilir. Dolayısıyla, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın ana hedefi, yüksek mimar adaylarına atölye pratiği kadar ağırlıklı bir kuramsal pratik yaptırmaktır. Bu çerçevede program kapsamında;

  • Tasarım kuramları;
  • Tasarım teknolojileri;
  • Kentsel ve metropoliten araştırmalar;
  • Mimarlık kuramı ve eleştirisi;

alanlarından derlenen ve her dönemde yenilenen bir ders kurgusu çerçevesinde, çeşitli zorunlu ve seçmeli dersler yer alır. Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı ile Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı ortak bir seçmeli ders havuzuna sahiptir. Bu ortak zemin, tasarımla kuramsal etkinliğin ayrılmaz bütünlüğüne işaret etmek amacına hizmet etmeye yöneliktir.

Ders-dışı Etkinlikler:

Deneyimin ve kolektif üretimin, tasarım eğitiminin önemli ve yapısal bir parçası olduğu inancı doğrultusunda Mimarlık Yüksek Lisans Programları, öğrencilerin insiyatifinde şekillenen bir dizi etkinlik serisine ev sahipliği yapar.

“Mekan Konuşmaları”; yüksek lisans öğrencilerin dinlemek, tanışmak, tartışmak istedikleri farklı profillerde konukları davet etmek yoluyla düzenledikleri, tüm fakülteye ve kente açık, haftalık seminer serisidir. Ayrıca, mimari geziler düzenleyen ve akademik yayın üreten öğrenci etkinlik grupları da vardır.

Program çerçevesinde yer alan bir diğer etkinlik serisi ise, 2015-2016 yılında ilki düzenlenecek olan Yüksek Lisans Yaz Okulları’dır. Uluslararası mimarlık ortamıyla bütünleşmek, okulun küresel bir mimarlık eğitim merkezi olarak konumunu pekiştirmek ve farklı kültürlerden tasarımcıların bir arada iş üretebilmelerine olanak sunmak adına, uluslararası mimarlık pratiğinin dikkate değer isimlerinin yaz dönemlerinde kısa dönemli atölyeler verdiği Mimari Tasarım Yüksek Lisans Yaz Atölyeleri serisi düzenlenmektedir.

Programın Tarihçesi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, 2005 yılında, Prof. Dr. ihsan Bilgin’in öncülüğünde, profesyonel ve akademik bir ekibin işbirliğiyle kuruldu. Program, 15 yılı aşkın bir süredir Türkiye mimarlık eğitim ortamının en dinamik, üretken ve heyecan verici yapılanmalarından biri haline geldi. Programın atölyeleri, Türkiye mimarlık pratiğinin en önde gelen mimarlarının genç ve yetenekli mimarlarla buluştuğu, mimarlık üretimi ve tartışmaları bağlamında verimli ve zengin bir damar biçimlendirdi. Bu sürede Programın mezun ettiği genç mimarlar, günümüzde Türkiye mimarlık sahnesine yön vermeye başlayan ve mimarlık kültürünü şekillendiren yeni nesli oluşturuyorlar.