İletişim

Mine Genç

Enstitü Sekreteri

Lisansüstü Programlar Enstitüsü

mine.genc@bilgi.edu.tr
0212 311 78 03
santralistanbul L-1 Binası Z-1

Hülya Oral

Araştırma Görevlisi

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

hulya.oral@bilgi.edu.tr

0212 311 78 41