İletişim

İrem Tahaoğlu

Fen Bilimleri Enstitü Sekreteri

Fen Bilimleri Enstitüsü
irem.tahaoglu@bilgi.edu.tr

0212 311 74 39

Hülya Oral

Araştırma Görevlisi

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

hulya.oral@bilgi.edu.tr

0212 311 78 41