İletişim

Mine Genç

Enstitü Sekreteri

Lisansüstü Programlar Enstitüsü

mine.genc@bilgi.edu.tr
0212 311 78 03
santralistanbul L-1 Binası Z-1


Program Asistanı

Ar.Gör. Canan Erten
canan.erten@bilgi.edu.tr