Başvuru

Mimari Tasarım (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları:

  • Lisans diploması veya kopyası (Programı başarıyla tamamlayanlara’Yüksek Mimar’ ünvanı verileceğinden, sadece ‘Mimar’ ünvanı almış, Mimarlık lisans diplomasına sahip adayların başvurularına açıktır).
  • Lisans not dökümü (Transkript).
  • İngilizce yeterlilik belgesi: YDS en az 70, TOEFL IBT en az 75, TOEFL CBT en az 155, TOEFL PBT en az 470 alınması gerekmektedir. Yabancı dil belgesi olmayanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sınavında yeterli olmaları beklenecektir. Programa kabul edilip yabancı dili yeterli olmayanlar için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında hazırlık sınıflarının ilgili kurlarından yararlanma olanağı vardır. BİLET sınavından en az 70 alınması gerekmektedir.
  • Portfolyo: Adaylardan ilgilerini, becerilerini, eğilimlerini en iyi şekilde temsil edeceğini düşündükleri görsel, işitsel ve yazılı çalışmalarını bir portfolyo formatı içinde hazırlayarak sunmaları beklenmektedir. Portfolyoların A4 veya A3 formatında hazırlanması tavsiye edilmektedir.
  • Niyet mektubu: Adayların programa başvuru nedenlerini ve beklentilerini anlatan bir sayfalık metin istenmektedir.
  • Referans mektubu: Adayların tercih edecekleri 2 kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri kendileri hakkında kanaat bildiren mektup istenmektedir.
  • Online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
  • Mülakat: Programa başvuru sürecinde yukarıda listelenen tüm belgelerin teslim edilmesini takiben, öğrencilerin mülakata girmeleri beklenmektedir.


Başvuru Tarihleri

Program Başvuru Son Tarihi : 18 Haziran 2019

Mülakat Tarihleri : 19 Haziran 2019


Online Başvuru