Başvuru

Mimari Tasarım (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları:

  • Lisans Eğitimi ve Diploması: Programı başarıyla tamamlayanlara ‘Yüksek Mimar’ ünvanı verileceğinden, program sadece ‘Mimar’ ünvanı almış, Mimarlık lisans diplomasına sahip adayların başvurularına açıktır.

  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi: İngilizce yeterlilik belgesi için, YDS / ÜDS / KPDS / YÖKDİL sınavlarından en 60 puan, TOEFL IBT en az 75 puan, TOEFL CBT en az 155 puan, TOEFL PBT en az 470 puan alınması gerekmektedir. İngilizce dil belgesi olmayanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin BİLET 3 sınavında yeterli puan almaları beklenecektir. BİLET 3 sınavından en az 70 puan alınması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan İngilizce yeterlilik belgesine ek olarak ayrıca B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi istenmektedir.

  • Transkript: Lisans not döküm belgesi istenmektedir.

  • Portfolyo: Adaylardan ilgilerini, becerilerini, eğilimlerini en iyi şekilde temsil edeceğini düşündükleri görsel ve yazılı çalışmalarını bir portfolyo formatı içinde hazırlayarak sunmaları beklenmektedir. Portfolyoların A4 veya A3 formatında (maksimum dosya yükü 10 mb olacak şekilde) hazırlanması tavsiye edilmektedir.

  • Niyet Mektubu: Adayların programa başvuru nedenlerini, beklentilerini ve program kapsamındaki ilgi alanlarını ve tez çalışması dahilinde odaklanmak istedikleri çalışma konularını anlatan bir sayfalık, (yaklaşık 1500 kelimelik) bir metin istenmektedir.

  • Referans Mektubu: Adayların tercih edecekleri 2 kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri, kendileri hakkında kanaat bildiren mektup istenmektedir.

  • Online başvuru formu: Aşağıda çevrimiçi linki yer alan başvuru formunun doldurulması ve online başvuruya ek olarak basılı belgelerin aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

  • Mülakat: Programa başvuru sürecinde yukarıda listelenen tüm belgelerin teslim edilmesini takiben, öğrencilerin sözlü mülakata girmeleri gerekmektedir.

Online Başvuru


Online Başvuruya Ek Olarak Basılı Belgelerin Teslim Edileceği Adres:

Istanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
Mimarlık Fakültesi
Mimari Tasarım Programı
Mimarlık Fakültesi Dekan Sekreterliği
Kazandairesi No. 6 Oda No:207 34060 Eyüp İstanbul