Robotic Earth Crafts

Sayısal tasarım ve robot teknolojileri ile üretim, ekolojik tasarım yaklaşımıyla entegre edilebilir mi? “Robotic Earth Crafts” yaz okulu sayısal tasarım ve üretim sürecinde doğal parametrelerle ilişkilenme için bir denemedir. Yaz okulu boyuca teknoloji ve ekoloji ilişkisini tartışmak ve deneyimlemek üzere, hesaplamalı tasarım ve robot ile üretim, sıkıştırılmış toprak yapım sistemi ve permakültür tasarımı konularında seminerler ve uygulamalar olacak. Yaz okulundan beklenen sonuç, sıkıştırılmış topraktan yapılan, bitki hazneleri içeren mikro-permakültür sistem önerileridir.

Robotic Earth Crafts 1. Aşama (9-16 Temmuz 2018)

ARCH 561 / ARCH 477 (Synonym) Tasarım Çalışmaları

İki aşamadan oluşan Robotic Earth Crafts yaz okulunun ilk aşaması, matematiksel yüzeyler, robot teknolojisi ve sıkıştırılmış toprak yapım tekniği ile ilgili seminerler ve uygulamalar içerecek. İlk aşamanın sonucunda, katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını tasarlayıp robotla üretecekler. Bu kalıplar kullanılarak sıkıştırılmış toprak blok denemeleri yapılacak.

Robotic Earth Crafts 2. Aşama (17-24 Temmuz 2018)

ARCH 562 / ARCH 478 (Synonym) Tasarım Pratikleri

Robotic Earth-Crafts atölyesinin ikinci aşaması, permakültür tasarımı ile ilgili seminerler ile başlayacak. Birinci aşamada başarılı bulunan sistem önerileri bu yönde geliştirilecek. Matematiksel yüzeylerden katı modellere, kalıba ve final forma ulaşma sürecinde parametrelerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi, geometrik formdaki boşlukların güneşle, sulama konularıyla, bitkiyle ve bedenleilişkilenmesi tasarımın geliştirme sürecinde deneyimlenecek konular olacak. Katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını revize ederek robot yardımıyla yeniden üretecek.

Yaz okulunun sonucunda sıkıştırılmış topraktan yapılan, bitki hazneleri içeren mikro-permakültür sistem önerileri, saksı, kent mobilyası, mekan düzenlemeleri için bir eleman, peyzaj tasarımı elemanı ya da kent bahçesi eskizi gibi düşünülebilir. Bu ürünler, sayısal üretimin, yerel ve doğal malzemeler ve tekniklerin potansiyellerini yeniden açığa çıkarabilecek yönde kullanımı ve ekolojik tasarımla ilişkilenmesi araştırmasında birer prototip olacaktır.

Yürütücüler

Tuğrul Yazar ve Fulya Özsel Akipek (POTplus tasarım-araştırma grubu)

Yardımcılar

Hülya Oral (araştırmacı)

Rahman Çelebi (üretim laboratuvarı teknisyeni)

Danışmanlar

Özgül Öztürk (sıkıştırılmış toprak yapı tekniği uzmanı)

Dilek Yürük (permakültür tasarım ilkeleri uzmanı)

Görsel İletişim

hop (grafik tasarım)

Sinem Serap Duran (video sanatçısı)

Tuğrul Yazar

Tuğrul Yazar hesaplamalı tasarım araştırmacısı mimardır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu ve doktora derecesini 2009’da aynı okulun Bilgisayar Ortamında Mimarlık programından 2009’da aldı. Hesaplamalı tasarım ve üretim teknolojileri hakkında araştırmaları ve yayınları bulunan Yazar, 2010 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tasarı geometri, tasarı hesaplama, matematik, parametrik modelleme ve temel tasar dersleri veriyor. Yaptığı araştırmaların bir bölümünü kendi blogu designcoding.net adresinde paylaşıyor. Kendi youtube kanalında hesaplamalı tasarım, matematik ve geometri konularında içerikler paylaşıyor. Yazar, 2016 yılında bu alandaki ilk Türkçe kaynak olan “Grasshopper ile Parametrik Modelleme” kitabını yayınladı. Akademik yayınlarının yanında mimari projeler için hesaplamalı tasarım danışmanlıkları ve çalıştay yürütücülükleri yaptı. Fulya Akipek ile beraber kurdukları POTplus araştırma grubunun çalışmaları çeşitli sergi ve bienallerde sergilendi.

Fulya Özsel Akipek

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ortamında Mimarlık Lisansüstü Programı’ndan aldı. 2011 yılına kadar aynı bölümde öğretim elemanı olarak çalıştı. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Halen aynı bölümde dersler ve stüdyolar yürütmekte, aynı zamanda bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda çeşitli ödülleri ve jüri üyelikleri vardır. Çalışmaları ulusal ve uluslararası sempozyumlarda ve mimari dergilerde yayımlanmış ve bilim kurullarında görev almıştır. Ulusal ve uluslararası çalıştay, bienal, sergi, festival gibi mimari etkinliklere katılmış ve kamusal alanlarda mimari prototipler ve strüktürler inşa etmiştir. İlgi alanları, sayısal tasarım ve üretim, permakültür tasarımı ve ekolojik tasarım, performansa dayalı tasarım, malzeme araştırmaları ve mimarlık eğitimidir. Yakın zamanda Tuğrul Yazar’la birlikte kurdukları POTplus tasarım-araştırma grubunda, sayısal teknolojilerin, doğayla ilişkilenme, yerel malzemelerle üretim ve ekolojik tasarım için imkanları üzerinde araştırmalar yapmaktadır.

Can digital design and robot technology be integrated with an ecological design approach? The "Robotic Earth Crafts" summer school is an attempt to relate to natural parameters and the digital design and fabrication processes. The summer school will include seminars and practices on computational design, robotic fabrication, rammed-earth construction technique and permaculture design principles to discuss and experience the relationships between technology and ecology. The end results will be the proposals for micro-permaculture systems, constructed from rammed-earth blocks, with plantings.

Robotic Earth Crafts Phase 1 (July 9-16, 2018)

ARCH 561 / ARCH 477 (Synonym) Design Studies

The first phase of the Robotic Earth Crafts summer school will include seminars and practices on mathematical surfaces, robot technology, and rammed-earth construction techniques. At the end of the first phase, the participating groups will design their block systems and fabricate their molds with the help of Kuka robot. Using these molds, several rammed-earth blocks will be produced.

Robotic Earth Crafts Phase 2 (July 17-24, 2018)

ARCH 562 / ARCH 478 (Synonym) Design Practices

The second phase of the Robotic Earth-Crafts summer school will begin with seminars on permaculture design principles. The systems that were successful in the first phase will be revised and further developed by integrating these principles. The relationships between geometric forms, solar path, irrigation, plants and the human body will be experienced during the design development process. Groups of participants will revise and re-produce the structural systems.

The outcomes of this process, the micro-permaculture systems including plant reservoirs, can be considered as urban furniture, elements for spatial arrangements, landscape design elements or sketches of urban gardens. They will be the prototypes of the integration between digital fabrication and the use of local and natural materials and techniques.

Tutors

Tuğrul Yazar and Fulya Özsel Akipek (POTplus design research group)

Assistants

Hülya Oral (researcher)

Rahman Çelebi (production specialist)

Consultants

Özgül Öztürk (rammed-earth construction technique)

Dilek Yürük (permaculture design specialist)

Visual Communication

hop (graphic design)

Sinem Serap Duran (video artist)