NOPE - NON-ORTHOGONAL PLANAR ASSEMBLIES

STÜDYO 2: NOPE - NON-ORTHOGONAL PLANAR ASSEMBLIES
Atölye Yürütücüleri: Cemal Koray Bingöl // David Jenny // Gamze Gündüz // Leyla Ilman // Luca Piscorec // Orkun Kasap // Selen Ercan
28 Temmuz - 04 Ağustos 2017

ARCH 479 // ARCH 563: Design Technologies

NOPE (Non-Orthogonal Planar Assemblies), gelişmiş sayısal tasarıma entegre robotik imalat kullanarak ayrık doğrusal elemanların mekansal montajına odaklanır. Atölye, ETH Zürih'te aynı konuda daha önce yapılan başarılı çalışmalar üzerine kurulmuştur. Özellikle, ahşap kirişlerin dik açılı olmayan yan yana bağlantısının inşai tekniğine dayanan tasarımların geliştirilmesi için yöntemler, Rhino Python ve Grasshopper’da yazılan özel bir hesaplama düzeneği aracılığıyla derinlemesine araştırılacaktır. Hesaplamalı tasarım paradigmalarının ve modern üretim yöntemlerinin kesintisiz bütünleşmesini sağlayan Bilgi Üniversitesi'nin yeni robot üretim tesislerinde, standart ahşap birleştirme teknikleri kullanılarak düzlemsel birleştirme yoluyla düzlemsel olmayan mekansal inşai sistemlerin tasarımı ve robotik imalatı amaçlanmaktadır. Katılımcılar, yeni tasarım arayüzleri, inşai yöntemleri, malzemeleri ve eşgüdümlü robotik imalat süreçlerini keşfetme ve deneyimleme şansına sahip olacaklardır.

Bu uluslararası atölye, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Gramazio Kohler Araştırması, ETH Gelecek Şehirler Laboratuvarı ve NCCR Dijital Fabrikasyon öğretmenleri ile Bilgi Üniversitesi, ETH Zürih ve NCCR Dijital Fabrikasyon arasındaki işbirliğiyle gerçekleşmektedir. Katılımcıların, atölye temaları için doğal bir merakın yanı sıra tasarım için proaktif ve pratiğe yatkın bir yaklaşıma sahip olmaları beklenmektedir.
Çoklu paradigma programlama dillerinde temel komut yazımı bilgisi avantajlı olsa da atölyeye katılım için zorunlu değildir.
Son Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2017
Detaylı bilgi için: Evren Aysev Deneç (Mimari Tasarım Lisansüstü Program Koordinatörü) evren.aysev@bilgi.edu.tr

Ön kayıt için: Hülya Oral (Mimari Tasarım Lisansüstü Araştırma Görevlisi) hulya.oral@bilgi.edu.tr

BAŞVURU KOŞULLARI:

BİLGİ Mimarlık Lisansüstü Öğrencileri:

* ARCH 563 ve / veya ARCH 564 kodlu Yüksek Lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14-30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.

* Dersler, BİLGİ Mimari Tasarım ve Tarih, Teori ve Eleştiri Lisansüstü Öğrencilerine ücretsizdir.

BİLGİ Lisans Öğrencileri:

* ARCH 478 ve / veya ARCH 479 kodlu Lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14 -30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.

* Ders ücreti kredi başına 400 TL dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2000 TL dir.

BİLGİ Öğrencisi Olmayanlar:

* Transkript fotokopisi / diploma / öğrenci belgesi

* Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

* Fen Bilimleri Enstitüsü’ne verilmek üzere, Program Koordinatörü tarafından imzalanmış, ilgili yaz okulu derslerini almak istediğini belirten başvuru dilekçesi

* Bütün belgeler Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilecektir.

* Ders ücreti kredi başına 400 TL dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2000 TL dir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için: Lisansüstü Öğrenci İşleri: Sennur Ertürk sennur.erturk@bilgi.edu.tr

Ödeme ile ilgili detaylı bilgi için Öğrenci Muhasebesi Ofisi: Elizabet Nalbandiyan elizabet.nalbandiyan@bilgi.edu.tr

APPLICATION:
BİLGİ Architectural Design Graduate Students:
• Registry can be completed by selecting ARCH 563 and / or ARCH 564 coded courses from
the graduate summer school system (Admission will be between 14June - 30 June 2017).
• Admission is free for students enrolled in BİLGİ Architectural Design and History, Theory and Criticism Graduate Program.
BİLGİ Undergraduate Students:
• Registry can be completed by selecting ARCH 478 and / or ARCH 479 coded courses from
the summer school system (Admission will be between 14 June - 30 June 2017).
• Admission fee is 400 TL per credit. Admission fee of a 5 credit course is 2000 TL.
Students Who are Not From BİLGİ:
• Transcript photocopy / diploma / student certificate
• Photocopy of valid ID document
• A request letter signed by the Architectural Design Graduate Program Director indicating
the wish to take the mentioned courses
• All documents will be handed over to the Graduate Student Office.
• Tuition fee is 400 TL per credit. Tuition fee of a 5 credit course is 2000 TL.
For detailed information about application: Graduate Student Affairs:
Sennur Ertürk: sennur.erturk@bilgi.edu.tr
For further information about fees and payment: Student Accounting Office:
Elizabet Nalbandiyan: elizabet.nalbandiyan@bilgi.edu.tr

NOPA (Non-Orthogonal Planar Assemblies) focuses on the spatial assembly of discrete linear elements using robotic fabrication integrated into an advanced computational design setup. The workshop builds upon previous successful work on the same topic at ETH Zurich. Specifically, methods for developing designs based on the constructive technique of nonorthogonal side-to-side connection of timber beams will be explored in depth through a custom computational setup written in Rhino Python and Grasshopper. The goal is the design and robotic fabrication of non-planar spatial constructive systems through planar jointing using standard timber joining techniques at Bilgi University’s brand new robotic fabrication facilities which offers a seamless integration of computational design paradigms and modern production methods. Participants will be able to explore new design interfaces, constructive methods, materials and highly coordinated robotic fabrication processes. This international workshop is a collaboration between Bilgi University, ETH Zurich and the NCCR Digital Fabrication with tutors from Bilgi University Department of Architecture, Gramazio Kohler Research, the ETH Future Cities Laboratory and the NCCR Digital Fabrication. The workshop takes place between 24th of July and 4th of August, 2018 at the Bilgi University santralistanbul campus. Participants are expected to have a proactive and hands-on approach to design as well as inherent curiosity for the themes of the workshop. Basic scripting knowledge in multi-paradigm programming languages will be advantageous but is not compulsory.