Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı "Enerji 4.0" Stüdyosu 2. Ara Jurisi

Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın "enerji" temalı stüdyo çalışmalarının ikinci sunumu, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 16:00'da KD4 4. katta gerçekleşecektir.

Stüdyo, enerji konusunda son derece spesifik ve gerçek bir probleme eğilmektedir: Enerjinin üretimi, sürekliliği, mekansallaşması gibi başlıkların araştırılması hedeflenmektedir. Mimari olarak ise enerji ve enerji yapılarının coğrafya ile çeşitli katmanlarda kurduğu ilişkiye odaklanmaktadır.
Enerji kaynaklarının değişimi, buna bağlı üretim motivasyonlarının değişimi, büyüyen ölçek, mekan, kent ve değişen sosyal strüktür bu çerçevede başlıca incelenecek konulardır.
Enerji konusu taranarak anlaşılacaktır; bu konunun dünya ve ülke ölçeğinde bugüne kadar takip edilebilecek izleri ve gelecek projeksiyonları incelenecektir. Tüm bu çerçeve içinden bir durum olarak Zonguldak bölgesi, bölgede yer alan Çatalağzı bölgesi ve Işıkveren Santrali örneklerinin irdelenmesi stüdyonun çerçevesini oluşturacaktır.
Stüdyonun hedefi, kolektif bir grup çalışması ile kavraması çok güç, büyük bir ölçekten Zonguldak ve Çatalağzı'na kadar inerek farklı büyüklük ve örgütlenme düzeylerinde enerji, mimarlık, kent ve kırsal alan arasındaki potansiyel ilişkilere odaklanmaktır. Bu çalışma sonucunda dönem içindeki araştırmaları, stratejileri ve senaryoları içeren bir kitap çıkarılması ve sergi yapılması hedeflenmiştir.