Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı "Enerji 4.0" Stüdyosu Final Jürisi

Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın "enerji" temalı stüdyo çalışmalarının final sunumu, 29 Mayıs 2018 Salı günü 16:30'da KD4 4. katta gerçekleşecektir.

İlgilenen herkesi bekleriz.

Sunum İçeriği: Stüdyo, enerji konusunda son derece spesifik ve gerçek bir probleme eğilmektedir: Enerjinin üretimi, sürekliliği, mekansallaşması gibi başlıkların araştırılması hedeflenmektedir. Mimari olarak ise enerji ve enerji yapılarının coğrafya ile çeşitli katmanlarda kurduğu ilişkiye odaklanmaktadır.

Enerji kaynaklarının değişimi, buna bağlı üretim motivasyonlarının değişimi, büyüyen ölçek, mekan, kent ve değişen sosyal strüktür bu çerçevede başlıca inceleyeceğimiz konulardır.
Enerji konusu taranarak anlaşılacaktır; bu konunun dünya ve ülke ölçeğinde bugüne kadar takip edilebilecek izleri ve gelecek projeksiyonları incelenecektir. Tüm bu çerçeve içinden bir durum olarak Zonguldak bölgesi, bölgede yer alan Çatalağzı bölgesi ve Işıkveren Santrali örneklerinin irdelenmesi stüdyonun çerçevesini oluşturacaktır.
Stüdyonun hedefi, kolektif bir grup çalışması ile kavraması çok güç büyük bir ölçekten Zonguldak ve Çatalağzı ölçeklerine kadar inerek farklı büyüklük ve örgütlenme düzeylerinde enerji, mimarlık, kent ve kırsal alan arasındaki potansiyel ilişkilere odaklanmaktır. Bu çalışma sonucunda dönem içindeki araştırmaları, stratejileri ve senaryoları içeren bir kitap çıkarılması ve sergi yapılması hedeflenmiştir.