Mekan Konuşmaları No:91 Benay Gürsoy "Form ve Malzeme Belirsizlik ve Kontrol"


İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin düzenlediği Mekan Konuşmaları serisinin 91.sinde "Form ve Malzeme Belirsizlik ve Kontrol" başlıklı konuşması ile Benay Gürsoy konuğumuz oldu. Benay Gürsoy ve ekibi, Penn State Üniversitesi'nde Gürsoy’un kurup yönettiği ForMat (Form and Matter) Lab’de, yapma eyleminin tasarıma dahil olduğu durumların, sayısal tasarım düşünce ve pratiklerine entegrasyonunu araştırmaktadır. Mevcut araştırmalar, uyarlanabilir dijital üretim (adaptive digital fabrication) ve miselyum (mycelium) bazlı yapı bileşenlerinin ve strüktürlerin tasarımı ve üretimini içerir.

“Tasarım sürecinde fiziksel üretimin temsil değil keşif amaçlı yapıldığı, dolayısıyla biçimin malzemeye dayatılmadığı, aksine yapma eylemi sonucunda ortaya çıktığı bir tasarım yaklaşımında, görmenin yanında çeşitli duyu-motor deneyimler tasarım sürecinin aktif bir bileşeni haline gelmekte; görsel algıdaki belirsizliklere ek olarak, yapma eylemine, kullanılan araçlara ve malzeme davranışına dair belirsizlikler süreci zenginleştirmektedir. Öte yandan, dijital üretim teknolojileri ve malzeme bilimindeki gelişmeler, fiziksel üretim ve yapma eylemini bütünleşik çağdaş tasarım pratiklerinin bir bileşeni haline getirmiş, bu pratikleri biçim arayışının ötesine taşımıştır.”