​Mekan Konuşmaları No:89 Pete Kercher "Herkes İçin Tasarımdan Stratejik Tasarıma"

Mekan Konuşmaları No:89 Pete Kercher "Herkes İçin Tasarımdan Stratejik Tasarıma" 22.03.2022 / 18:00

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin düzenlediği Mekan Konuşmaları serisinin 89.sunda "Herkes İçin Tasarımdan Stratejik Tasarıma" başlıklı konuşması ile Pete Kercher konuğumuz oldu

Herkes için Tasarım, kökleri geçtiğimiz yüzyılın son yıllarında İskandinavya'nın sosyal içerme gündeminde olan uluslararası bir harekettir. İrlandalı tasarımcı Paul Hogan 1993 yılında Batı Avrupa'dan bir grup meslektaşını “European Institute for Design and Disability (EIDD)”’i kurmak üzere bir araya getirdi ve tasarım konusu gündeme taşındı. İyi tasarlanmamış bir yapay çevreyle kurduğumuz etkileşimin zorluğunu Hogan, "İyi tasarım mümkün kılar, kötü tasarım engeller.” sloganıyla açıklıyor. 2004 yılında Stockholm Bildirisini hazırlayıp kabul eden EIDD, Herkes için Tasarımı "insan çeşitliliği, sosyal içerme ve eşitlik için tasarım" olarak tanımlıyor. Metodolojilerinin temelinde tasarım sürecinin her aşamasında son kullanıcılarla geri dönüşlü iletişim var.

Herkes için Tasarım, Fordizm ve üretim hattı konformizm günlerinden miras kalan “silo düşüncesi”nden temiz bir kopuş yapar. Bu yaklaşımı yalnızca mekanlara, ürünlere, iletişimlere ve hizmetlere değil; aynı zamanda sistemlere ve stratejilere de uygulamadaki başarı, stratejik tasarıma gerçek yeniliği getiren mantıksal evrim olacaktır.

Kercher’in “herkes için tasarım” kavramının doğuşunu ve dönüşümünü açıklayacağı konuşmasında, kültürel miras alanındaki uygulamalarda kullandığı stratejik tasarım unsurlarını tartıştık.