Mekan Konuşmaları No: 70

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans öğrencilerinin düzenlediği “Mekan Konuşmaları” serisinin 70.sinde Doç. Dr. Pelin Tan bizlerle olacak.

Konuşma Konusu: "Mekan ve Yamalı Antroposen"

Mekan ve mimarlık araştırmaları, epistemolojik ve ontolojik bilgi üretim sınırlarının kalktığı, çoklu sarmallanmış nesne/özne ilişkisi ve ilişkisel ontoloji ile birlikte dönüşmekte. Antroposen ve mekan üretimi arasındaki ilişkilere dair araştırmalar; hem kentsel hem bölgesel ölçekte yoğunlaşan projeler içeriyor. Kathryn Yusoff ve Elizabeth Povinelli gibi eleştirel kuramcılar; Batı kapitalizminin doğayı istila ederken sömürmesi ve kurduğu altyapı projeleri ile insan-dışı varlıkları dışarıda bırakan bir hiyerarşiyi yüzyıllar öncesinden oluşturduğundan bahsediyorlar. Özellikle, antroposen dönemine karşı Yusoff: "Türlerin yaşam koşullarının materyal koşulları ve üretken bir sosyal ilişkiler düzlemi için ortak bir gezegensel platform" üretmeyi öneriyor. Yaşam ve cansızlık ayrımı üzerine kurulmuş biyoiktidar çerçevesinde belirlenen antroposen kavramına ilişkin Povinelli: “…antroposen basitçe insanların çevrelerini etkilemeye başlamasını değil, gezegendeki insan mevcudiyetinin diğer bütün varlıkları belirleyen (bunu zarar verici bir şekilde yapan) bir hale geldiği anı ifade etmektedir.”Yamalı Antroposen kavramında yama/yamalı: "insanlar arasındaki kesişimsel eşitsizlikleri bilme yerleri" olarak Anna Tsing tarafından insan evreninden daha geniş bir yeryüzü ölçeğinde tarifleniyor. Yeryüzünün hasarlanmasında altyapı ve bina gibi mimari elemanlar etkindir. Tsing'in belirttiği gibi; antroposen belki yeryüzünün katmanlı ölçeğinde gerçekleşiyor fakat hayatta kalma mücadelesine dair ortak kavrayışımız her zaman durumcudur. Hasar görmüş post-antroposen bir gezegende mekansal tahayyüller acaba spekülatif bir gerçekçilik ile geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında ne söyleyebilir? Bu bağlamda mekan araştırmalarımızda nasıl bir perspektif ve metotlar izleyeceğiz?

Online Yayın: Zoom Meeting

Meeting ID: 820 3742 6714

Password: 877329

(Konuşma herkese açıktır)

Tarih: 10.11.2020 Salı Saat: 18.00