İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Yaz Okulu Atölyeleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği Yaz Okulu’nun beşincisi; 07 Temmuz - 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Alınan ve başarıyla tamamlanan her atölye, 5 kredilik bir lisans (4 kodlu dersler seçildiğinde) ya da yüksek lisans (5 kodlu dersler seçildiğinde) seçmeli dersi yerine sayılacaktır. İki atölye birden alındığında (5 kodlu dersler) 5 kredilik iki seçmeli ders ya da - yüksek lisans öğrencileri için - 10 kredilik bir yüksek lisans proje stüdyosu yerine sayılacaktır.

Son Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2020

Başvurular devam ediyor!

ATÖLYELER hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Detaylı bilgi için: Evren Aysev (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Direktörü) evren.aysev@bilgi.edu.tr

Ön kayıt için: Esra Yağdır Çeliker (Mimarlık Yüksek Lisans Programları Ar. Gör. yagdir.celiker@bilgi.edu.tr (dersleri almayı planlayan öğrenciler 15.06.2020 tarihine kadar e-posta ile ön başvurularını yapabilirler)

BAŞVURU KOŞULLARI:

BİLGİ Mimarlık Yüksek Lisans Öğrencileri:

 • ARCH 561 ve/veya ARCH 562 kodlu yüksek lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 15 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
 • Eğer iki ders birden alınarak bir stüdyo dersi yerine saydırılacaksa ARCH 581/ARCH 582/ARCH 583 kodlu yüksek lisans derslerinden biri seçilerek kayıt yaptırılmalıdır.
 • Dersler, BİLGİ Mimari Tasarım (Tezsiz) Yüksek Lisans ve Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi (Tezli) Yüksek Lisans programı öğrencilerine ücretsizdir.

BİLGİ Lisans Öğrencileri:

 • ARCH 477 ve/veya ARCH 478 kodlu lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 15 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
 • Ders ücreti kredi başına 540 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti 2.700 TL’dir.

BİLGİ Öğrencisi Olmayanlar:

 • Transkript fotokopisi / diploma / öğrenci belgesi
 • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
 • Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne verilmek üzere aday tarafından yazılmış, ilgili Yaz Okulu derslerini almak istediğini belirten başvuru dilekçesi
 • Adayın kayıtlı olduğu bölüm başkanı / program direktörü tarafından yazılmış, kendi okulunun alınacak dersleri transfer edeceğine dair bir ön onay yazısı.
 • Belgeler Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilecektir.
 • Ders ücreti kredi başına 540 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti 2.700 TL’dir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için:

Lisans Öğrenci İşleri: Ayşegül Çolak aysegul.colak@bilgi.edu.tr

Öğrenci Muhasebe Ofisi: Emrah Esen emrah.esen@bilgi.edu.tr

Tahsin Sarıcaoğlu tahsin.saricaoglu@bilgi.edu.tr