Design Research Lab: Hydrophilic Structures

Bilgi-Mimarlık Lisansüstü Programları| 2018-2019 bahar dönemi

ARCH 581 / 582/ 583 Design Research Lab

FLOATING PUBLIC SPACE| SU ÜZERİNDE KAMUSAL YAŞAM

HYDROPHILIC STRUCTURES

Su üzerinde kamusal yaşam alanları kurma fikri, deprem gibi olası afet senaryolarında bir kaçış alanı, iklimsel değişimler sonucunda sular altında kalacak ütopik mimari öneriler için bir zemin, temiz su kaynakları giderek azalan bir dünyada alternatif tarım teknolojilerin denendiği teknolojik bostan alanları gibi açılımlarıyla gündemde. Tüm bu felaket senaryolarının yanı sıra sadece fenomonolojik özellikleriyle bile ele alındığında ise bağlam olarak suyun birçok sanat bienali ve mimari deneme için motive edici bir gücü de var.

Bu stüdyoda tüm bu farklı mimari yaklaşımlar arasında, öncelikle bir su kentinde suyla etkileşimi ve kamusallığı arttıran açık alan strüktürleri kurmak hedeflenmekte. Su ve hava akıntılarıyla etkileşim, yüzebilme performansı, bu dinamiklere cevap verecek materyal ve form araştırmaları gibi konular sayısal tasarım ve üretim teknolojilerinin kullanımını teşvik etmekte. Bu yaklaşım içinde performans ölçümleri için kullanılabilecek sayısal benzetim ortamları, ya da robotla kalıp yapım teknolojileri dersin araştırmaları içinde yerini alacak. Tasarım araştırmalarının önemli bir ayağı da ekolojik nişler olacak; insan konforunun yanı sıra mevcut flora- fauna ile birlikte döngüsel yaşam senaryoları kuran ya da malzeme araştırmalarında biyo-malzemeler gibi disiplinler arası araştırmalarla ilerleyen çalışmalar yapılabilir.

  • Proje Ekibi: Fulya Akipek, Tuğrul Yazar, Kutay Karabağ

+ Aydan Ataç, Meryem N. Yabanigül (Araştırmacı)

2. Proje konusu: İstanbul kıyılarındaki park ve kamusal alan kullanımlarını sorgulayan,suyla etkileşimi arttıran,açık-yarı açık-kapalı alan programlarına eklemlenebilecek, Boğaz ve Haliç kıyılarının ekolojik ve tarihsel bağlamına hassas, malzeme araştırmaları açısından sürdürülebilir, yüzen modüller ve üst strüktürleri projesidir. Araştırma makalelerinin yayınlanması, tüm grup projelerinin ölçekli maketleriyle birlikte sergilenmesi ve Santral Kampüs Haliç Kıyısında bir adet 1:1 ölçekli prototipi uygulanması ileri hedefler arasındadır. Bu prototipin aşağıdaki özellikler açısından test edileceği gibi özetlenebilir:

Performative-Parametric design+digital simulation (water-wind flow, climatic factors)

Ecologic-Bio-materials+flora-fauna as input parametrers+pollution-waste-energy use

Robotic-Fabricatedvia robotic technologies/ molded/ cut, etc.+material studies

Sustainable-social, cultural, historical continuites within İstanbul water-use context