Bilgi Mimarlık Yüksek Lisans Başvuruları


  • Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programları'na başvurular devam ediyor.... Mimarlara, tasarımcılara ve farklı disiplinlerden gelen meslek sahiplerine açık olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları tasarımı farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik bir kültür ve üretim alanı olarak ele almakta; coğrafi ölçekten bireye, kentsel ölçekten nesneye, mimari mekandan ürüne uzanan geniş bir yelpazede farklı tasarım paradigmalarına odaklanmaktadır. Nesneye, mimari mekana, kente, peyzaja, doğaya ve gündelik hayata dair insan pratiklerinin oluşturduğu örüntüleri tasarım kültürünün içinde sorgulamayı amaçlamaktadır. Programda yürütülen çalışmalar, bir yandan eleştirel düşüncenin oluşum biçimlerini; diğer yandan da tasarım kültürünün teorik altyapısını sorunsallaştırmaktadır. Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programları, tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı ve eleştirel düşünce ile birlikte ele alarak, eleştirel teori ile beslenen bir tasarım araştırmaları zemini kurmayı hedeflemektedir.
  • Başvuru için: https://sis.bilgi.edu.tr/GraduateApplication/Application/CitizenshipInfo.aspx