Program Hakkında

Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık Fakültesi bünyesinde sürdürülen tezsiz program ile birlikte kurgulanmıştır. Mimarlık Yüksek Lisans Programları, tasarımı farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik bir kültür ve üretim alanı olarak ele alır. Coğrafi ölçekten bireye, kentsel ölçekten nesneye, mimari mekandan ürüne uzanan farklı ölçeklere odaklanır. İnsan pratiklerinin oluşturduğu örüntüleri - nesneye, mimari mekana, kente, peyzaja, doğaya ve gündelik hayata dair tüm pratikleri - tasarım kültürünün içinde sorgular. Bir yandan eleştirel düşüncenin oluşum biçimlerini; diğer yandan da tasarım kültürünün farklı ölçeklerdeki teorik altyapısını sorunsallaştırır. Tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yeniden ele alır. Böylece, eleştirel teori ile beslenen bir tasarım araştırmaları zemini kurmayı hedefler.

Yaz Okulu

Uluslararası mimarlık ortamıyla bütünleşmek, okulun küresel bir mimarlık eğitim merkezi olarak konumunu pekiştirmek ve farklı kültürlerden tasarımcıların bir arada iş üretebilmelerine olanak sunmak adına, uluslararası mimarlık pratiğinin dikkate değer isimlerinin yaz dönemlerinde kısa dönemli atölyeler verdiği Mimari Tasarım Yüksek Lisans Yaz Atölyeleri serisi düzenlenmektedir.

Ders-dışı Etkinlikler

Deneyimin ve kolektif üretimin, tasarım eğitiminin önemli ve yapısal bir parçası olduğu inancı doğrultusunda Mimarlık Yüksek Lisans Programları, öğrencilerin insiyatifinde şekillenen bir dizi etkinlik serisine ev sahipliği yapar. “Mekan Konuşmaları”; yüksek lisans öğrencilerin dinlemek, tanışmak, tartışmak istedikleri farklı profillerde konukları davet etmek yoluyla düzenledikleri, tüm fakülteye ve kente açık, haftalık seminer serisidir.

Program Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  • Program, tüm disiplinlerden gelen katılımcılara açıktır.
  • Program, tezli bir yüksek lisans programıdır. Tüm öğrencilerin, diploma alabilmeleri için tezlerini tamamlaması ve tez jürisinde savunmaları beklenmektedir.
  • Öğrencilerin, tezi birlikte yürütecekleri tez hocalarının, Tez Araştırması Seminer Dersi’ne kayıt olmadan önce atanması gerekmektedir.
  • Öğrenciler, tez konularını en geç ikinci yarıyıl sonunda veya zorunlu olan Teze Hazırlık Semineri’ne kayıt olmadan bir önceki dönemin sonunda tez hocaları ile birlikte saptayacaktır.
  • Tez yazım kriterleri, tez savunması ve jüri formasyonu Lisansüstü Programları Enstitüsü tarafından saptanmıştır.
  • Program dahilinde önerilen zorunlu ve seçmeli derslerin dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir.
  • Program dili Türkçedir. Dersler, en az %30 oranında İngilizce içerecek şekilde gerçekleştirilir.