Müfredat ve Ders Kredileri

Birinci Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

HTC 501

Methodology in Architecture and Design Studies/ Mimarlık ve Tasarım Çalışmalarında Metodoloji

10

ARCH 581

Tasarım Araştırmaları I

10

HTC / ARCH

Seçmeli Ders *

5

HTC / ARCH

Seçmeli Ders *

5

TOPLAM KREDİ

30

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

ARCH 582

Tasarım Araştırmaları II

10

HTC / ARCH

Seçmeli Ders *

5

HTC / ARCH

Seçmeli Ders *

5

HTC / ARCH

Seçmeli Ders *

5

HTC / ARCH

Seçmeli Ders *

5

TOPLAM KREDİ

30

Üçüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

HTC 503

Teze Hazırlık Semineri **

30

TOPLAM KREDİ

30

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

HTC 600

Tez *

30

TOPLAM KREDİ

30* Öğrencilerimiz, üniversitemizde sunulan tüm seçmeli dersleri alabilirler. Fakülte dışından alınan seçmeli ders sayısı üçü geçmeyecek şekilde olmalıdır. Yüksek lisans öğrencileri 400 kodlu bir adet lisans dersine de kayıt olabilirler.

** Teze hazırlık semineri ve tez çalışması, tez danışmanı ile birebir yürütülen derslerdir.