Müfredat ve Ders Kredileri

     
1. Yıl Güz Dönemi 
Ders Kodu  Ders Adı  Kredisi (AKTS) 
HTC 501   Zorunlu Ders  Mimarlık ve Tasarım Çalışmalarında Metodoloji  6 
HTC/ARCH  Seçmeli Ders  6 
HTC/ARCH  Seçmeli Ders  6 
HTC/ARCH  Seçmeli Ders  6 
HTC/ARCH  Seçmeli Ders  6 
  Dönemiçi AKTS Kredisi Toplamı  30 
     
     
1. Yıl Bahar Dönemi 
Ders Kodu  Ders Adı  Kredisi (AKTS) 
HTC 505   Zorunlu Ders  Peyzaj, Kent, Mimarlık: Güncel Kuramlar  6 
HTC 503    Zorunlu Ders  Tez Semineri  6 
HTC/ARCH  Seçmeli Ders  6 
HTC/ARCH  Seçmeli Ders  6 
HTC/ARCH  Seçmeli Ders  6 
  Dönemiçi AKTS Kredisi Toplamı  30 
     
     
2. Yıl Güz Dönemi 
Ders Kodu  Ders Adı  Kredisi (AKTS) 
HTC 600   Zorunlu Ders  Tez I  30 
  Dönemiçi AKTS Kredisi Toplamı  30 
     
     
2. Yıl Bahar Dönemi 
Ders Kodu  Ders Adı  Kredisi (AKTS) 
HTC 601    Zorunlu Ders  Tez II  30 
  Dönemiçi AKTS Kredisi Toplamı  30 
     
  TOPLAM AKTS KREDİSİ  120