Başvuru

Programa Başvuru Koşulları ve İstenen Belgeler

Programa öğrenci kabul şartları ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki listede belirtilmiştir:

  • Lisans Eğitimi ve Diploması: Üniversitelerin ilgili alanlarında Lisans eğitimi almış olmak.
  • ALES (GRE/GMAT) Sınavı Belgesi: ALES en az 55, veya, GRE en az 610 veya en az GMAT 450 puan almış olmak.
  • İngilizce Yeterlilik Belgesi: YDS en az 70, TOEFL IBT en az 75, TOEFL CBT en az 155, TOEFL PBT en az 470 almış olmak (Yabancı dil belgesi olmayanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sınavında yeterli olmaları beklenecektir. Programa kabul edilip yabancı dili yeterli olmayanlar için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında Hazırlık sınıflarının ilgili kurlarından yararlanma imkânı olacaktır. BİLET sınavından en az 70 alınması gerekmektedir.)
  • Portfolyo: Adaylardan, ilgilerini, becerilerini, eğilimlerini en iyi şekilde temsil edeceğini düşündükleri görsel, işitsel ve yazılı çalışmalarını bir portfolyo formatı içinde hazırlayarak sunmaları beklenmektedir. Portfolyoların A4 veya A3 formatında hazırlanması tavsiye edilmektedir.
  • Niyet Mektubu: Adayların programa başvuru nedenlerini, beklentilerini ve program kapsamındaki ilgi alanlarını ve tez çalışması dahilinde odaklanmak istedikleri çalışma konularını anlatan bir sayfalık 1500 kelimelik bir metin.
  • Referans Mektubu: Adayların tercih edecekleri 2 kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri, kendileri hakkında kanaat bildiren mektup.
  • Mülakat: Programa başvuru dahilinde yukarıda listelenen tüm belgelerin teslim edilmesini takiben, öğrencilerin mülakata girmeleri de beklemektedir.

Program, tüm disiplinlerden gelen katılımcılara açıktır.

Başvuru Tarihleri

Programa başvurular 18 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar açıktır ve başvurular ilk olarak aşağıdaki web adresinden online olarak tamamladıktan ve başvuruda istenen belgelerin çıktılarını da elden veya kargo ile Mimarlık Fakültesi Dekan Sekreterliği’ne (adresi aşağıda belirtilmiştir) teslim ederek başvurusunu tamamlayan adaylar, 19 Haziran 2019 tarihlerinde mülakata katılmak üzere Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nda hazır bulunacaklardır.

Program Başvuru Son Tarihi : 18 Haziran 2019

Mülakat Tarihleri : 19 Haziran 2019

Online Başvuru

Online Başvuruya Ek Olarak Belgelerin Basılı Olarak Teslim Edileceği Adres :

Istanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampusu
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Programı
Mimarlık Fakültesi Dekan Sekreterliği
Kazandairesi No. 6 Oda No:207 34060 Eyüp İstanbul