Mimarlık Tarihi, Teorisi Ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı Öğrenci Sunumları

stanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Tezli Yüksek Lisans Programı’na devam eden öğrencilerimizin farklı aşamalardaki tez araştırmalarını sunacakları toplantımıza hepinizi bekliyoruz.

9 Ocak 2018, 10:00-18:00