Program Hakkında

İnşaat sektörünün MBA'i olan bu program, alanın tecrübeli akademisyenleri ile sektörün tecrübeli profesyonellerinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Programa Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme ve İktisat Fakülteleri lisans programlarından mezun öğrenciler kabul edilmektedir. Programın mezunları, inşaat firmalarının maliyet tahmini, teklif hazırlama, şantiye ön hazırlıkları gibi ofis çalışmalarının çeşitli gruplarında, inşaatı gerçekleştirme aşamasının çeşitli evre ve pozisyonlarında; ayrıca proje yönetim firmalarında ve büyük mimarlık ofislerinin proje ve ofis yönetimi departmanlarında inisiyatifli, kalifiye yönetici sıfatıyla çalışmak üzere formasyon edinmektedir.

Yapım Yönetimi programı, Türkiye ekonomisinin motor ve kilit sektörü olan inşaat sektörünün ihtiyacı olan kalifiye yönetici adayı profesyonellerin yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın işleyişi, BİLGİ'nin en tecrübeli olduğu alanlardan biri kabul edilen MBA ile senkronik bir yapı içinde tasarlanmıştır. Öğrenciler başta MBA olmak üzere İşletme ve Ekonomi Bölümü tarafından yürütülen programlardan ders seçebilirler. Program içeriğindeki derslere ek olarak, sektör profesyonelleri tarafından verilen seminerler ve konferanslar ile teknik bilgi ve tecrübe aktarımının yanı sıra sektör temsilcilerinin kişisel başarı öyküleri ve kariyer öğütleri ile de öğrencilerin gelişim ve çalışma hayatına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yapım Yönetimi programı tezsiz yüksek lisans programıdır. Programa kabul edilen öğrenciler programı minimum 2 maksimum 3 dönem içinde tamamlayabilirler. Programın eğitim dili Türkçedir. Programın tamamına kayıt yaptırarak veya derslere misafir öğrenci olarak katılarak iki farklı biçimde programdan yararlanılabilir. Yüksek Lisans diploması alabilmek için 90 (ECST) krediyi ve bitirme projesini tamamlamış olmak gerekmektedir.


Programın Tarihçesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2012 yılında, Prof. Dr. İhsan Bilgin tarafından kuruldu. Program, Prof. Dr. Bilgin’in, Yapım Yönetimi disiplininin eğitimdeki en büyük zaafının, pratik bir alan olmasına rağmen üniversitelerin programlarını sadece akademisyenlerle yürütmesi olduğu ve Bilgi Üniversitesi Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın Türkiye’nin büyük gayrimenkul yatırımlarına projeleriyle katkıda bulunan profesyoneller ve akademisyenlerin bir araya getirilerek kurulması gerektiği fikri ile kurgulandı. Bu vizyon doğrultusunda oluşturulan interaktif öğrenme modeli ve mesleki pratikle kurulan birebir ilişki ile benzerlerinden farklılaşan program, kuruluşundan itibaren mimarlık ve inşaat mühendisliği fakültelerinin iş dünyası ile zaman geçirmeden ilişki kurmak ve sektörün yönetici adayları arasına girmek isteyen mezunları tarafından fazlasıyla rağbet gören bir odak olmayı sürdürüyor.