Başvuru

2017-18 akademik yılında Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na yeni öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir.


Başvuru Koşulları

Bir zorunlu (6 kredi), dokuz seçmeli (toplam 54 kredi) ve bitirme projesinden (30 kredi) oluşan programa güz döneminde başvuru yapılmaktadır. Programa Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme ve İktisat Fakülteleri lisans programlarından mezun öğrenciler kabul edilmektedir. Başvurularda aşağıdaki belgelerin getirilmesi gereklidir:

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi başvuru formu
  • Lisans diploması
  • Transkript
  • 6 adet fotoğraf
  • İngilizce Yeterlilik Belgesi: TOEFL (IBT≥72) veya YDS (≥60). Yabancı dil belgesi olmayanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sınavında yeterli olmaları beklenecektir. Programa kabul edilip yabancı dili yeterli olmayanlar için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilgili yönetmelikleri kapsamında Hazırlık sınıflarının ilgili kurlarından yararlanma imkânı olacaktır (Bilgi Lisansüstü Online İngilizce Sınavı'ndan B2 ve üzeri bir sonuç alınması gerekmektedir).
  • Niyet Mektubu

Yukarıdaki koşulları yerine getiren adaylar ayrıca program bünyesinde oluşturulmuş bir komisyon tarafından yapılan mülakat ile değerlendirilerek programa kabul edilmektedir. Burs değerlendirmesi başvuru esnasında talep edilen belgeler ve gerçekleştirilen mülakat esas alınarak yapılmaktadır.

Başvuru belgeleri Santralİstanbul Kampüsü Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na hitaben Mimarlık Fakültesi Dekanlık Sekreterliği’ne elden veya kargo ile teslim edilebilir.


Online Başvuru


Misafir Öğrenciler

Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda sunulan bir veya daha çok dersi izlemek isteyen öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ilgili ders(ler)i takip ettiklerini ve başarılarını belirtir bir belge alma hakkına sahiptirler.