MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Mimarlık Yüksek Lisans Programları, tasarımı farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik bir kültür ve üretim alanı olarak ele alır. Coğrafi ölçekten bireye, kentsel ölçekten nesneye, mimari mekandan ürüne uzanan farklı ölçeklere odaklanır. İnsan pratiklerinin oluşturduğu örüntüleri - nesneye, mimari mekana, kente, peyzaja, doğaya ve gündelik hayata dair tüm pratikleri - tasarım kültürünün içinde sorgular. Bir yandan eleştirel düşüncenin oluşum biçimlerini; diğer yandan da tasarım kültürünün farklı ölçeklerdeki teorik altyapısını sorunsallaştırır. Tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yeniden ele alır. Böylece, eleştirel teori ile beslenen bir tasarım araştırmaları zemini kurmayı hedefler.

Tezli program tüm disiplinlerden gelen lisans mezunlarının başvurularına, tezsiz program da mimarlık lisans mezunlarının başvurularına açıktır.

DUYURULAR

Mekan Konuşmaları No:97 Deniz Altay-Kaya "Toplumsal Dayanıklılık ve Topluluk Kapasiteleri"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin düzenlediği Mekan Konuşmaları’nın 97.sinde, "Toplumsal Dayanıklılık ve Topluluk Kapasiteleri" konuşması ile Deniz Altay-Kaya konuğumuz olacak. Altay-Kaya, Dr. Emrah Altınok’un “Büyümede Yeni Sınırlar ve Eko-demokratik Metabolizmalar” adlı yüksek lisans dersinin davetli konuşmacısı olarak serimizde yer alacak. Bu konuşmada, Altay-Kaya iklim krizinin etkileri ile baş etmede toplumsal dayanıklılığın önemini ortaya koyarken; topluluk kapasitelerinin toplumsal dayanıklılığın inşasındaki kritik rolünü vurgulamak istemektedir. Altay-Kaya aynı zamanda günümüzde giderek önem kazanan dayanıklılık/dirençlilik çerçevesine dair eleştirel bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Deniz Altay-Kaya 2001 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmuş; 2004 yılında ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programını, 2011 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora programını tamamlamıştır. Altay-Kaya, 2012'den bu yana Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmaları gündelik hayat, kentlilerin mekansal pratikleri, yer ve mekanın üretilmesi süreçlerinin yanı sıra kentsel ve toplumsal dayanıklılık yaklaşımlarını konu almakta ve dayanıklılık planlamasına dair bir çerçeve geliştirmeye odaklanmaktadır. Konuşma herkese açıktır. Tarih: 06.01.2023 Cuma Saat: 18.00 Çevrimiçi Buluşma: Zoom https://us02web.zoom.us/j/89444519982?pwd=K21Xd0poSitoWGEwMXlWT0s0Z3FZZz09

Mekan Konuşmaları No:96 Bengi Akbulut "Küçülmenin Zemini: Sınırlar, İhtiyaçlar, Demokrasi"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin düzenlediği Mekan Konuşmaları’nın 96.sında, "Küçülmenin Zemini: Sınırlar, İhtiyaçlar, Demokrasi" konuşması ile Bengi Akbulut konuğumuz olacak. Akbulut, Dr. Emrah Altınok’un “Büyümede Yeni Sınırlar ve Eko-demokratik Metabolizmalar” adlı yüksek lisans dersinin davetli konuşmacısı. 1972’de, Nouvel Observateur’de şöyle yazıyordu André Gorz: “Gezegenin dengesinin sağlanması ile –ki bunun için maddi üretimin büyümemesi ve hatta küçülmesi şartken– kapitalist sistemin varlığını sürdürmesi aynı anda mümkün olabilir mi?” Terimin bu ilk ifadesinden bu yana Küçülme (Fransızca orijinalinde décroissance), içinde bulunduğumuz çoklu krizlere cevaben tartışılan alternatiflerin en önemlilerinden haline geldi. Konuşma, Küçülme’yi ana akım ekolojik geçiş/dönüş tartışmalarına eleştirel bir müdahale olarak konumlandırmayı, bunu yaparken hem Küçülme’nin beslendiği düşünsel-siyasal damarları açımlamayı, hem de Küçülme’yi örgütlemenin farklı ölçeklerdeki sacayaklarını tartışmaya açmayı hedefliyor. Doç. Dr. Bengi Akbulut Concordia Üniversitesi (Montréal) Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans (2004), Massachusetts Üniversitesi-Amherst’te yine ekonomi alanında doktora eğitimini tamamladı (2011). Genel olarak politik ekonomi, ekolojik ve feminist iktisat alanlarında çalışıyor. Araştırmalarının önemli bir kısmını kalkınmanın politik ekonomisi alanında yürüttü ve özellikle Türkiye’nin son dönem kalkınma rejimi üzerine odaklandı. Güncel araştırmaları kapitalizm-dışı ekonomik örgütlenmeleri ele alıyor, bu bağlamda alternatif ekonomiler, ekonomik demokrasi ve küçülme üzerine çalışmakta. 2022 yılında Kanada Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) tarafından fonlanan araştırma projesi ekonomik demokrasi biçimlerinin ekolojik iktisat perspektifiyle değerlendirilmesini hedefliyor. Konuşma herkese açıktır. Tarih: 09.12.2022 Cuma Saat: 18.30 YouTube: https://youtu.be/qMVIXCZzClk

Mekan Konuşmaları No:95 Oriol Carrasco “Gaudí'nin İzinden”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin düzenlediği Mekan Konuşmaları serisinin 95’incisinde “Gaudí'nin İzinden” başlıklı sunumuyla Oriol Carrasco konuğumuz olacak. Bir karakter olarak Gaudí’yi betimlemek zor; dehasında yalnızca bir mimardan daha fazlasıydı, bir sanatçı, bir heykeltraş ve geometri uzmanıydı, ama en başta bir vizyonerdi. Doğanın güzelliğini, ya da onun deyişiyle esas güzelliği geometrinin, biçimlerin ve ışığın aşırı titizliğinde birleştirdi. Bizdeki izlenimi dünyadan kopuk, mistik bir kişi, ama bu gerçekten çok uzak. Bu sunumda Gaudí’nin çeşitli işlerine bakacağız ve bağlamını ve dönemini anlamaya çalışıp, ardından onun en son ve henüz tamamlanmamış çalışması Sagrada Familia’ya odaklanacağız. Kendi açıklamasıyla, önerdiği şey halihazırda var olan bir ritmin temeliydi; bu yüzden sadece bu ritmin aynısını taş ile üretmek gerekliydi. Bu taşa gelecek nesiller için kendi tasarımının kurallarını ve dilini işleyerek, onları, kendi de bitmiş halini göremeyeceğini bilerek, çalışmalarını geliştirmek için yönlendirdi. Ph.D. Oriol Carrasco, Barselonalı mimar. 2005’ten beri mühendislik ve mimarlık alanlarında profesyonel ve akademik çalışmalarını yürütüyor. Kendini hesaplamalı tasarım, gerçek ölçekte maket prototipleri ve özgün fabrikasyon yöntemleri konularına tutkun olarak görüyor. Son yıllarda Sagrada Familia’nın tasarımdan üretime ekibinin bir parçası olarak Evanjelistler Kuleleri’nin çatı kulelerinin fabrikasyon tasarımı üzerinde çalışıyor. IAAC’ta akademik kadro üyesi; İleri Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nda dersler veriyor ve 3D Baskı Mimarlığı Lisansüstü Programı’na katkıda bulunuyor, aynı zamanda UIC Barselona’da Yapı ve Yapım Yöntemleri ve Hesaplamalı Tasarım dersleri veriyor. Konuşma herkese açıktır. İngilizce gerçekleşecektir. Tarih: 22 Kasım 2022 Salı Saat: 18:00 (GMT +3)